DNA ve GENETİK KOD PDF DERS NOTLARI - Not Budur

DNA ve GENETİK KOD PDF DERS NOTLARI

 • DNA’nın Özellikleri
 • DNA’nın Yapısı
 • Kromozom, Gen, DNA, Nükleotid
 • DNA’nın Eşlenmesi
 • Baskın ve Çekinik Gen
 • Saf Döl, Melez Döl
 • Çaprazlama ( Tozlaştırma)
 • Kontrol Çaprazlaması
 • Eşeye Bağlı Kalıtım
 • İnsanda Cinsiyetin Belirlenmesi
 • Akraba Evliliği
 • Soyağacı Problemleri