10. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI PDF DERS NOTLARI

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı PDF Ders Notları, TYT Türk Dili ve Edebiyatı PDF Ders Notları. TYT Türkçe PDF Ders Notları.

 • Edebiyat ve Tarih
 • Edebiyat ve Din
 • Türk Edebiyatının Ana Dönemleri
 • İslamiyet Öncesi Dönem
 • Geçiş Dönemi
 • İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı
 • Halk Edebiyatı
 • Divan Edebiyatı
 • Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
 • Türkçenin Tarihi Gelişimi
 • Eski Türkçe Dönemi
 • Orta Türkçe
 • Hikaye
 • Dede Korkut Hikayeleri
 • Halk Hikayeleri
 • Kahramanlık Hikayeleri – Cenknameler
 • Mesnevi
 • Tanzimat Dönemi’nde Hikayenin Gelişimi
 • Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikaye
 • İslamiyet Öncesi Dönemde Şiir
 • Koşuk, Sagu
 • Geçiş Dönemi
 • Kutadgu Bilig
 • Atabetü’l Hakayık
 • Divan-ı Hikmet
 • Dîvânu Lugati’t-Türk
 • Dini-Tasavvufi Şiir
 • Tasavvuf
 • İlahi
 • Anonim Halk Edebiyatı
 • Mani
 • Türkü
 • Aşık Edebiyatı
 • Koşma
 • Semai-Varsağı-Destan
 • Divan Edebiyatı
 • Divan Edebiyatında Beyitlerle Kurulan Nazım Biçimleri 
 • Gazel
 • Kaside
 • Şarkı
 • Destan
 • Doğal Destanlar
 • Yapay Destanlar
 • İslâmiyet’ten Önceki Türk Destanları
 • Dünya Edebiyatındaki Doğal Destanlar
 • Efsane
 • Destan ve Efsanenin Karşılaştırılması
 • Roman
 • Dünya Edebiyatında Roman
 • Romantizm
 • Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman
 • Servetifünun Dönemi’nde Roman
 • Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman
 • Geleneksel Türk Tiyatrosu
 • Karagöz Oyunu
 • Orta Oyunu
 • Anı
 • Anı Türünün İlkleri
 • Servetifünun Döneminde Türk Edebiyatında Anı
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
 • Anı Türünün Diğer Türlerle İlişkisi
 • Anı ile Günlük Farkı
 • Haber Metni
 • 5N 1K
 • Bazı Habercilik Terimleri
 • Ters Piramit Tekniği
 • Dergi ve Haber Metni
 • Genel Ağ Haberciliği (İnternet Haberciliği)
 • Gezi Yazısı
 • Türün İlk ve Önemli Eserleri
 • Hümanizm