9. SINIF TÜRKÇE PDF DERS NOTLARI

 • Edebiyat (Yazın)
 • Türk Edebiyatının Dönemleri
 • Edebiyat ve Bilim
 • Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi
 • Metinlerin Sınıflandırılması
 • Dil Bilgisi: Ağız, Şive, Lehçe, Argo, Jargon, Standart (Ölçünlü) Dil
 • Yazma Tür ve Teknikleri
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Sözlü İletişim Tür ve Teknikleri
 • İletişim Ögeleri
 • Hikayenin Bölümleri
 • Hikayenin Yapı Unsurları
 • Hikaye Türleri
 • Anlatım Biçimleri
 • Anlatım Teknikleri
 • Şiir
 • Nazım Birimi, Nazım Biçimi, Nazım Türü
 • Ahenk Unsurları
 • Ölçü (Vezin)
 • Ahenk Unsurları
 • Redif
 • Kafiye (Uyak)
 • Asonans
 • Aliterasyon
 • Nakarat
 • Kelime ve Kelime Gruplarının Tekrarı
 • Ses Akışı
 • Manzume ve Şiir Ayrımı
 • Konularına Göre Şiir Türleri
 • Didaktik Şiir, Lirik Şiir, Epik Şiir, Satirik Şiir
 • Konularına Göre Şiir Türleri
 • Didaktik Şiir, Pastoral Şiir
 • İmge
 • Mazmun
 • Edebi Sanatlar
 • Teşbih, İstiare, Mecazımürsel, İntak, Tenasüp, Tezat, Telmih
 • Edebi Sanatlar
 • Hüsnütalil, Tecahülarif, Kinaye, Tevriye, Tariz, İrsalimesel, Mübalağa
 • Etkinlikler
 • Masal
 • Masal Planı
 • Fabl
 • Fablı Planı
 • Dinleme Türleri
 • Masal
 • Masal Planı
 • Fabl
 • Fablı Planı
 • Dinleme Türleri
 • Modern Tiyatro
 • Tiyatronun Yapı Unsurları
 • Bazı Temel Tiyatro Terimleri
 • Trajedi, Komedi, Dram
 • Biyografi
 • Otobiyografi
 • Monografi, Özgeçmiş, Hal Tercümesi, Portre
 • Tezkire
 • Mektup
 • Mektup Türleri
 • Özel Mektup ile Edebî Mektup Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar
 • E-Posta
 • Mektup Yazma Aşamaları
 • Dilekçe
 • Dilekçeyi Oluşturan Unsurlar
 • Tutanak
 • Tutanağı Oluşturan Unsurlar
 • Açık Oturum

Güncel ve Kaliteli Ders Notları Burada. 9. Sınıf Türkçe PDF Ders Notları. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı. TYT Türkçe PDF Ders Notları. TYT-AYT Türkçe PDF Ders Notları. YKS Türkçe PDF Ders Notları. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları.

1.ÜNİTE: GİRİŞ

Okuma

 • Edebiyat Nedir?
 • Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
 • Metinlerin Sınıflandırılması

Yazma

 • Niçin Yazıyoruz?
 • Nasıl Yazmalıyız?

Sözlü İletişim

 • İletişim ve Öğeleri

Dil Bilgisi Konuları

 • Dil ve Özellikleri

 

2.ÜNİTE: HİKAYE

Okuma

 • Hikaye Türü ve Özellikleri

Yazma

 • Hikaye Yazma Çalışmaları

Sözlü İletişim

 • Sunu Hazırlama

Dil Bilgisi Konuları

 • İsimler
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri

 

3.ÜNİTE: ŞİİR

Okuma

 • Şiir Bilgisi

Yazma

 • Şiir Yazma

Sözlü İletişim

 • Şiir Dinletisi Hazırlama

Dil Bilgisi Konuları

 • Sıfatlar

 

4.ÜNİTE: MASAL VE FABL

Okuma

 • Masal
 • Fabl

Yazma

 • Masal ve Fabl Yazma Çalışması

Sözlü İletişim

 • Dinleme Türleri
 • Etkili Dinlemenin İlkeleri

Dil Bilgisi Konuları

 • Edat
 • Bağlaç
 • Ünlem

5.ÜNİTE: ROMAN

Okuma

 • Roman Türü ve Özellikleri

Yazma

 • Roman Yazma Çalışması

Sözlü İletişim

 • Hazırlıklı Konuşmanın Aşamaları

Dil Bilgisi Konuları

 • Zamirler

6.ÜNİTE: TİYATRO

Okuma

 • Tiyatro Türü ve Özellikleri

Yazma

 • Tiyatro Yazma Çalışmaları

Sözlü İletişim

 • Tiyatro Oyununu Sergileme

Dil Bilgisi Konuları

 • Zarflar

 

7.ÜNİTE: BİYOGRAFİ VE OTOBİYOGRAFİ

Okuma

 • Biyografi
 • Otobiyografi

Yazma

 • Biyografi ve Otobiyografi Yazma Çalışmaları

Sözlü İletişim

 • Biyografi ve Otobiyografi Sunma Çalışmaları

 

8.ÜNİTE: MEKTUP VE E-POSTA

Okuma

 • Mektup Türü ve Özellikleri
 • E-Posta ve Özellikleri

Yazma

 • Mektup ve E-Posta Yazma Çalışmaları

Sözlü İletişim

 • Açık Oturumun Genel Özellikleri

Dil Bilgisi Konuları

 • Fiiller

 

9.ÜNİTE: GÜNLÜK VE BLOG

Okuma

 • Günlük Türü ve Özellikleri
 • Blog ve Özellikleri

Yazma

 • Günlük ve Blog Yazma Çalışmaları

Sözlü İletişim

 • Günlük ve Blog Metinlerinden Bir Sunu Hazırlanması
error

İçeriklerimizi beğendiniz mi? Lütfen bizi arkadaşlarınızla da tanıştırın.