FONKSİYONEL GRUPLAR PDF DERS NOTLARI

 • Alkollerin Genel Özellikleri ve Sınıflandırılması
 • Primer, Sekonder ve Tersiyer Alkoller
 • Alkollerin IUPAC Adlandırılması
 • Alkollerin Özel Adlandırılması
 • Alkollerin Fiziksel Özellikleri
 • Önemli Alkoller
 • Etanolün Eldesi
 • Etanolün Kullanım Alanları
 • Eterlerin Genel Özellikleri ve Sınıflandırılması
 • Eterlerin Sistematik Adlandırılma Kuralları
 • Eterlerde Yaygın Adlandırma
 • Eterlerin Fiziksel Özellikleri
 • Alkol-Eter İzomerliği
 • Karbonil Bileşiklerinin Özellikleri ve Sınıflandırılması
 • Aldehit ve Ketonlar
 • Aldehit ve Ketonların Sistematik Adlandırılması
 • Ketonların Yaygın Adlandırılması
 • Aldehit-Ketonların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
 • Aldehitlerin Yükseltgenme Tepkimeleri
 • Tollens ve Fehling Çözeltileri İle Aldehitlerin Tepkimeleri
 • Aldehit ve Ketonların İndirgenme Tepkimeleri
 • Aldehit ve Ketonların Kullanım Alanları
 • Karboksilik Asitlerin Genel Özellikleri ve Sınıflandırılması
 • Karboksilik Asitlerin IUPAC Kurallarına Göre Adlandırılması
 • Karboksilik Asitlerin Yaygın Adları
 • Karboksilik Asitlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
 • Karboksilik Asitlerin Tepkimeleri
 • Karboksilik Asitlerin Kullanım Alanları
 • Yağ Asitleri
 • Sabunlaşma
 • Esterlerin IUPAC Kurallarına Göre Adlandırılması
 • Esterlerde Özel Adlandırma
 • Esterlerin Karboksilik Asitlerle Fonksiyonel Grup İzomerliği
 • Esterleşme ve Hidroliz Tepkimeleri
 • Esterlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri