GELİŞİM PSİKOLOJİSİ PDF DERS NOTLARI

KPSS eğitim bilimleri ders notları

Bu alan; Gelişim Psikolojisi, Biyolojik Gelişim, Bilişsel Gelişim, Ahlak Gelişimi ve Kişilik Gelişimi bölümlerinden oluşmaktadır.

1. GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

 • Psikoloji Nedir?
 • Gelişim Psikolojisi Nedir?
 • Temel Kavramlar ve Araştırma Yöntemleri
 • Gelişimi Etkileyen Faktörler ve Gelişim İlkeleri

2. BİYOLOJİK GELİŞİM

 • Doğum Öncesi Dönem
 • Bebeklik Dönemi
 • I. Çocukluk
 • II. Çocukluk
 • Ergenlik
 • Genç Yetişkinlik
 • Yetişkinlik
 • Yaşlılık

3. BİLİŞSEL GELİŞİM

 • Biliş Nedir?
 • Piaget’nin Bilişsel Gelişimi
 • Temel Kavramlar
 • Bilişsel Gelişimi Etkileyen Faktörler
 • Bilişsel Gelişimin Evreleri
 • Vygotsky’nin Bilişsel Gelişimi
 • Dil Gelişimi

4. AHLAK GELİŞİMİ

 • Ahlak Nedir?
 • Davranışçı Yaklaşım
 • Sosyal Öğrenme Yaklaşımı
 • Psikanalitik Yaklaşım
 • Piaget’nin Ahlak Gelişimi
 • Kohlberg’in Ahlak Gelişimi

5. KİŞİLİK GELİŞİMİ

 • Kişilik Gelişimi ile Kişiliğin Boyutları
 • Yapısal Kuram
 • Topografik Kuram
 • Psikodinamik Kuram
 • Ego Savunma Mekanizmaları
 • Psikoseksüel Kuram
 • Erikson Psikososyal Kişilik Kuramı
 • Marcia’nın Kimlik Statüleri
 • Bağlanma Kuramları
 • Toplumsal Cinsiyet
 • Çatışma Biçimleri