HİDROKARBONLAR PDF DERS NOTLARI

 • Hidrokarbonlar
 • Hidrokarbonların Sınıflandırılması
 • Alkanlar (Parafinler)
 • Alkanların Adlandırılması
 • Alkanların Özel Adlandırılması
 • Alkiller
 • Primer, Sekonder, Tersiyer Alkil Grupları
 • Normal, izo-, neo- Alkiller
 • Halkalı Alkanlar (Sikloalkanlar)
 • Alkanların Özellikleri
 • Kullanım Alanları
 • Alkanların Kimyasal Tepkimeleri
 • Yanma Tepkimeleri, Katalitik Kraking, Yer Değiştirme Tepkimeleri
 • Organik Bileşiklerde İzomerlik
 • Zincir-Dallanma İzomerliği
 • Zincir-Halka İzomerliği
 • Alkanlarda Konum İzomerliği
 • Alkenler (Olefinler)
 • Alkenlerin Adlandırılması
 • Sikloalkenler ve Adlandırılması
 • Alkenlerin Özellikleri
 • Alkenlerin Tepkimeleri
 • Alkenlerin Polimerleşme Tepkimeleri
 • Alkenlerde İzomerlik
 • Zincir-Halka İzomerliği
 • Konum İzomerliği
 • Geometrik İzomeri: Cis-Trans İzomerliği
 • Alkenlerin Kullanım Alanları
 • Alkan ve Alkenlerle İlgili Adlandırma Örnekleri
 • Alkinler (Asetilenler)
 • Alkinkerin IUPAC Adlandırılması
 • Alkinlerin Özel Adlandırılması
 • Alkinlerin Özellikleri
 • Asetilenin Elde Edilme Yolları
 • Asetilenin Kimyasal Tepkimeleri
 • Asetilenin Kimyasal Tepkimeleri
 • Asetilenin Genel Özellikleri
 • Alkinlerle İlgili Adlandırma Örnekleri
 • Aromatik Bileşikler (Arenler)
 • Benzen Molekülünün Özellikleri
 • Aromatik Bileşiklerin Adlandırılması
 • Aromatik Bileşiklerde Konum İzomeri (orto-, meta-, para- izomerler)
 • Bazı Aromatik Bileşiklerin Genel Özellikleri
error

İçeriklerimizi beğendiniz mi? Lütfen bizi arkadaşlarınızla da tanıştırın.