KİMYA ve ELEKTRİK PDF DERS NOTLARI

 • İndirgenme ve Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
 • Redoks Tepkimeleri
 • Yükseltgenme Basamakları
 • Redoks Tepkimelerinin Denkleştirilmesi
 • Elektrik Enerjisi ve İstemlilik
 • Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
 • Elektrot, Elektrolit ve Yarı Hücreler
 • Elektrokimyasal Pil
 • Elektrot Potansiyelleri
 • Standart Yarı Hücre İndirgenme Potansiyelleri
 • Standart Hidrojen Elektrodu (SHE)
 • Metallerin Aktifliği
 • Aktif Metal, Pasif Metal
 • Metal Çubuğun Aşındığı ve Aşınmadığı Durumlar
 • Metal-Asit Tepkimelerinde Gaz Çıkışı
 • Çözeltilerin Metal Kaplarda Saklanması
 • Standart Elektrot Potansiyeli ve İstemlilik
 • Standart Elektrot Potansiyeline Etki Eden Faktörler
 • Standart Olmayan Piller ve Nernst Eşitliği
 • Derişim Pilleri
 • Elektroliz
 • Elektrik Akımı ve Maddesel Değişim
 • Elektrolitik Hücre
 • Faraday Kanunları
 • Metal Kaplamacılık
 • Suyun Elektrolizi
 • Sulu Çözeltilerde Elektroliz
 • Korozyon
 • Korozyona Karşı Alınacak Önlemler
 • Katodik Koruma
 • Kurban Elektrot
 • Kimya ve Elektrik Ünitesi İle İlgili Hesaplamalar
error

İçeriklerimizi beğendiniz mi? Lütfen bizi arkadaşlarınızla da tanıştırın.