ÖĞRENME STRATEJİLERİ ve ÖĞRENME STİLLERİ PDF DERS NOTLARI

  • Öğrenme Stratejileri
  • Öğrenme Stilleri
  • Öğrenme Stillerini Açıklayan Modeller
  • Kolb’un Öğrenme Stilleri (Yaşantı Temelli Öğrenme)
  • Dunn ve Dunn’ın Öğrenme Stilleri
  • Gregorc’un Öğrenme Stilleri
  • Üst Düzey Düşünme Becerileri
  • Eleştirel Düşünme, Yansıtıcı Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Metabilişsel Düşünme
  • Bilimsel Düşünme Becerileri