ÖĞRETME-ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI PDF DERS NOTLARI

 • Okulda Öğrenme Modeli – Caroll
 • Tam Öğrenme – Bloom
 • Tam Öğrenme Modelinin Değişkenleri
 • Tam Öğrenme Modelinin Değişkenleri
 • Pekiştirme, İpucu, Dönüt-Düzeltme, Etkin Katılım
 • Öğrenme Ürünleri
 • İzleme Testi ve Tamamlayıcı Eğitim
 • Tam Öğrenme Modelinin Uygulama Basamakları
 • Etkin Öğretim Modeli
 • Temel Öğretme Modeli – Glasser
 • Temel Öğretme Modelinin Ögeleri
 • Çoklu Zeka Kuramı – Gardner
 • Sözel Zeka, Matematiksel Zeka, Bedensel Zeka, Görsel Zeka
 • Çoklu Zeka Kuramı – Gardner
 • Sosyal Zeka, Müziksel/Ritmik Zeka, Öze Dönük/Bireysel Zeka, Doğa Zekası
 • İşbirlikli Öğrenme
 • İşbirlikli Öğrenmenin Temel İlkeleri
 • İşbirlikli Öğrenmede Kullanılan Temel Teknikler
 • İşbirlikli Öğrenmenin Yararları ve Sınırlılıkları
 • Basamaklı Öğretim 
 • Probleme Dayalı Öğrenme
 • Probleme Dayalı Öğrenme
 • Proje Temelli Öğrenme
 • Yapılandırmacılık
 • Yapılandırmacılık
 • Birincil Bilgi Kaynakları
 • İkincil Bilgi Kaynakları
 • Yapılandırmacı Yaklaşım Türleri
 • Sosyal, Bilişsel, Radikal Yapılandırmacılık
 • Yapılandırmacılıkta 5E Modeli
 • Yapılandırmacılıkta 7E Modeli
 • Aktif (Etkin) Öğrenme
 • Öğretim Durumları (Etkinlikleri) Modeli
 • Gagne’ye Göre Öğrenme Ürünleri
 • Öğretim Durumları Modeli
 • Öğretim Durumları Modelinin Basamakları
 • Yaşam Boyu Öğrenme
 • Uzaktan Eğitim
 • İnternet Tabanlı Öğrenme
 • Beyin Temelli Öğrenme
 • Kuantum Öğrenme
 • Modüler Öğretim
 • Harmanlanmış (Karma) Eğitim
 • Dizgeli Eğitim
error

İçeriklerimizi beğendiniz mi? Lütfen bizi arkadaşlarınızla da tanıştırın.