ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ PDF DERS NOTLARI

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ KONULARI

 1. Öğrenme Psikolojisine Giriş
 • Öğrenmenin Tanımı
 • Davranış Türleri
 • Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
 • Öğrenme Kuramları

2. Klasik (Tepkisel) Koşullanma

 • Klasik Koşullanmanın 5 Temel Ögesi
 • Temel Kavramlar
 • Koşullu Tepkileri Ortadan Kaldırma Yöntemleri

3. Bağlaşımcılık Kuramı

 • Deneme-Yanılma Yoluyla Öğrenme
 • Küçük Adımlar İlkesi
 • Etki Yasası
 • Hazırbulunuşluk Yasası
 • Tekrar Yasası

4. Bitişiklik Kuramı (Uyarıcı – Tepki Bitişikliği)

 • Bitişiklik Kuramları (Watson ve Guthrie)
 • Korku Koşullanması
 • En Son ve En Sık İlkesi
 • Bitişiklik, Tek Denemede Öğrenme ve Sonunculuk İlkesi
 • Alışkanlıkları Yok Etme Yöntemleri

5. Edimsel (Operant) Koşullanma

 • Edimsel ve Tepkisel Koşullanmanın Karşılaştırılması
 • Olumlu ve Olumsuz Pekiştirme
 • I. Tip ve II. Tip Ceza
 • Birincil ve İkincil Pekiştireçler
 • Temel İlkeler
 • Pekiştirme Tarifeleri
 • Kademeli Yaklaşma 
 • Koşullu Anlaşma
 • Premarck İlkesi
 • Kendini Gerçekleştiren Kehanet

6. Gestalt Kuramı

 • İçgörüsel Öğrenme
 • Gestalt Yaklaşımının Temel İlkeleri
 • Üretici Düşünme ve Yaratıcılık
 • Algı Yasaları
 • Bellek, Unutma
 • Alan Kuramı

7. Bilgi İşeme Kuramı

 • Bilgi Depoları
 • Bilişsel Süreçler
 • Yürütücü Süreçler

8. İşaret – Gestalt Kuramı

 • Amaçlı Davranışçılık
 • Gizil Öğrenme
 • Yer Öğrenme
 • Öğrenme Türleri
 • Öğrenmenin Değişkenleri

9. Sosyal Öğrenme Kuramı

 • Sosyal Öğrenme Nedir?
 • Dolaylı Öğrenmeyi Sağlayan Dolaylı Yaşantılar
 • Model Alma Yoluyla Öğrenme
 • Gözlem Yoluyla Öğrenme
 • Sosyal Bilişsel Kuramın Temel İlkeleri